PODMIENKY ZÁRUKY

Záručná doba trvá 24 mesiacov počnúc dňom zakúpenia výrobku

Záruka poskytovaná výrobcom sa vzťahuje na výrobok uvedený v záručnom liste a týka sa všetkých chýb zistených v záručnej dobe spôsobených chybným materiálom, alebo chybným spracovaním výrobku. Zjavné chyby treba reklamovať hneď po prevzatí nábytku, najneskôr do 14 dní. Pri výrobkoch, ktoré obsahujú rozkladací mechanizmus, je potrebné postupovať podľa návodu na rozkladanie. Pri montáži spojovacieho kovania je potrebné postupovať podľa montážneho návodu. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené neopatrným zaobchádzaním a prepravou, nedodržaním návodov na použitie, nevhodným uskladnením, prípadne neodbornou montážou u spotrebiteľa. Predmetom reklamácie nie je: zľahnutie vlasu u žinílkových a plyšových poťahových látok, odretie a poškrabanie kože, alebo koženky, poškodenie nevhodným čistením, deformácia a pokrčenie vankúšov plnených sypanými výplňami. Odtiene farieb poťahových materiálov rovnakého dezénu sa môžu líšiť medzi jednotlivými výrobnými sériami. Tak isto je prípustná bežná amortizácia použitých materiálov (trvalá deformácia, oderuvzdornosť, svetlostálosť atď.) spôsobená primeraným používaním výrobku. Nároky vyplývajúce zo záruky sa uplatňujú v predajni, kde bol výrobok zakúpený, predložením príslušného predajného dokladu a záručného listu.  Predajňa  oprávnenú  reklamáciu  postúpi  výrobcovi.

 

NÁVOD NA OŠETROVANIE NÁBYTKU

Pre dlhodobé uchovanie vysokých úžitkových a estetických vlastností nábytku je nutné vyvarovať sa vplyvom, ktoré naň negatívne pôsobia a predčasne ho znehodnocujú.

Vlhkosť, voda, nadmerné sucho:

drevo a všetky konštrukčné dosky, z ktorých je nábytok vyrábaný sú pri výrobe vysušené na vlhkosť, ktorá zodpovedá bežnej vlhkosti bytov (relatívna vlhkosť vzduchu 45-55 %). Umiestnením nábytku v prostredí s primeranou vlhkosťou splníte jednu zo základných podmienok dlhej životnosti nábytku. Každá dlhšie pôsobiaca odchýlka od priemernej vlhkosti bytového prostredia sa na nábytku prejaví vznikom menších, či väčších závad, ktoré môžu nábytok znehodnotiť.

Sálavé teplo:

Nábytok neumiestňujte v blízkosti zdrojov sálavého tepla, kachieľ, alebo iných vykurovacích telies. Trpí tým najmä poťahový materiál, polyuretanové výplne a drevené časti.

Slnečné žiarenie:

Denné svetlo nábytku neškodí. Na povrch nábytku však vplýva priame slnečné žiarenie. Textílie pôsobením priameho UV žiarenia predčasne vyblednú, kože a koženky môžu zmeniť farebný odtieň, drevené časti ztmavnú.

OŠETROVANIE ČALÚNENÝCH ČASTÍ

Prach odstránite z čalúnenia pravidelným vysávaním. Vysávač vždy nastavte na najnižší výkon, aby nedošlo k poškodeniu poťahu, alebo vrstiev pod ním (PES rúno, izolačné textilné materiály atď.). Drobné znečistenie je možné vyčistiť pomocou suchej peny, prípadne použitím jemných saponátových prostriedkov vhodných na tepovanie. Pri čistení dbajte na to, aby nedošlo k úplnému premáčaniu tkaniny. Tým zabránite jej zrážaniu, zmenám povrchu a vsiaknutiu vody do čalúnenej výplne. Pri plyšoch a žinílkových látkach po vysušení jemnou kefkou učešte vlas. Znečistenie vzniknuté poliatím okamžite osušte čistou bielou mäkkou tkaninou, alebo špongiou. Kožu ošetrujte len špeciálnymi prípravkami na to určenými (čističe a balzámy na kožený nábytok). Prípravky na ošetrovanie kože je možné získať v predajni, kde bol výrobok zakúpený, prípadne v iných špecializovaných predajniach. Každý nový prípravok doporučujeme vyskúšať na vzorke kože, ktorá je pribalená k výrobku.

OŠETROVANIE KOVOVÝCH ČASTÍ

Prach odstánite z kovových častí pravidelným vysávaním, alebo utieraním suchou handričkou. Aby sa predišlo vŕzganiu rozkladacieho mechanizmu, všetky kovové spoje je potrebné cca 1x za 6 mesiacov naolejovať niekoľkými kvapkami Kvalitného mazacieho oleja. Doporučujeme olej MBO-46 do šijacích strojov.

PODMIENKY ZÁRUKY

Záručná doba trvá 24 mesiacov počnúc dňom zakúpenia výrobku

Záruka poskytovaná výrobcom sa vzťahuje na výrobok uvedený v záručnom liste a týka sa všetkých chýb zistených v záručnej dobe spôsobených chybným materiálom, alebo chybným spracovaním výrobku. Zjavné chyby treba reklamovať hneď po prevzatí nábytku, najneskôr do 14 dní. Pri výrobkoch, ktoré obsahujú rozkladací mechanizmus, je potrebné postupovať podľa návodu na rozkladanie. Pri montáži spojovacieho kovania je potrebné postupovať podľa montážneho návodu. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené neopatrným zaobchádzaním a prepravou, nedodržaním návodov na použitie, nevhodným uskladnením, prípadne neodbornou montážou u spotrebiteľa. Predmetom reklamácie nie je: zľahnutie vlasu u žinílkových a plyšových poťahových látok, odretie a poškrabanie kože, alebo koženky, poškodenie nevhodným čistením, deformácia a pokrčenie vankúšov plnených sypanými výplňami. Odtiene farieb poťahových materiálov rovnakého dezénu sa môžu líšiť medzi jednotlivými výrobnými sériami. Tak isto je prípustná bežná amortizácia použitých materiálov (trvalá deformácia, oderuvzdornosť, svetlostálosť atď.) spôsobená primeraným používaním výrobku. Nároky vyplývajúce zo záruky sa uplatňujú v predajni, kde bol výrobok zakúpený, predložením príslušného predajného dokladu a záručného listu.  Predajňa  oprávnenú  reklamáciu  postúpi  výrobcovi.

 

NÁVOD NA OŠETROVANIE NÁBYTKU

Pre dlhodobé uchovanie vysokých úžitkových a estetických vlastností nábytku je nutné vyvarovať sa vplyvom, ktoré naň negatívne pôsobia a predčasne ho znehodnocujú.

Vlhkosť, voda, nadmerné sucho:

drevo a všetky konštrukčné dosky, z ktorých je nábytok vyrábaný sú pri výrobe vysušené na vlhkosť, ktorá zodpovedá bežnej vlhkosti bytov (relatívna vlhkosť vzduchu 45-55 %). Umiestnením nábytku v prostredí s primeranou vlhkosťou splníte jednu zo základných podmienok dlhej životnosti nábytku. Každá dlhšie pôsobiaca odchýlka od priemernej vlhkosti bytového prostredia sa na nábytku prejaví vznikom menších, či väčších závad, ktoré môžu nábytok znehodnotiť.

Sálavé teplo:

Nábytok neumiestňujte v blízkosti zdrojov sálavého tepla, kachieľ, alebo iných vykurovacích telies. Trpí tým najmä poťahový materiál, polyuretanové výplne a drevené časti.

Slnečné žiarenie:

Denné svetlo nábytku neškodí. Na povrch nábytku však vplýva priame slnečné žiarenie. Textílie pôsobením priameho UV žiarenia predčasne vyblednú, kože a koženky môžu zmeniť farebný odtieň, drevené časti ztmavnú.

OŠETROVANIE ČALÚNENÝCH ČASTÍ

Prach odstránite z čalúnenia pravidelným vysávaním. Vysávač vždy nastavte na najnižší výkon, aby nedošlo k poškodeniu poťahu, alebo vrstiev pod ním (PES rúno, izolačné textilné materiály atď.). Drobné znečistenie je možné vyčistiť pomocou suchej peny, prípadne použitím jemných saponátových prostriedkov vhodných na tepovanie. Pri čistení dbajte na to, aby nedošlo k úplnému premáčaniu tkaniny. Tým zabránite jej zrážaniu, zmenám povrchu a vsiaknutiu vody do čalúnenej výplne. Pri plyšoch a žinílkových látkach po vysušení jemnou kefkou učešte vlas. Znečistenie vzniknuté poliatím okamžite osušte čistou bielou mäkkou tkaninou, alebo špongiou. Kožu ošetrujte len špeciálnymi prípravkami na to určenými (čističe a balzámy na kožený nábytok). Prípravky na ošetrovanie kože je možné získať v predajni, kde bol výrobok zakúpený, prípadne v iných špecializovaných predajniach. Každý nový prípravok doporučujeme vyskúšať na vzorke kože, ktorá je pribalená k výrobku.

OŠETROVANIE KOVOVÝCH ČASTÍ

Prach odstánite z kovových častí pravidelným vysávaním, alebo utieraním suchou handričkou. Aby sa predišlo vŕzganiu rozkladacieho mechanizmu, všetky kovové spoje je potrebné cca 1x za 6 mesiacov naolejovať niekoľkými kvapkami Kvalitného mazacieho oleja. Doporučujeme olej MBO-46 do šijacích strojov.